Ełczanie- ruszcie Cooper! - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
Copy of PLAKATY CFSA
Joga na plaży w sierpniu. 02-08-2024 - 30-08-2024
coop Ełczanie- ruszcie Cooper!

IMPREZA FINANSOWANA Z BUDŻETU MIASTA EŁKU.

Zapisy online – tutaj

Lista zapisanych – tutaj

OSWIADCZENIE DO POBRANIA Oświadczenie Test  2022

Tabela-sprawdź co o Twojej kondycji mówi przebiegnięty dystans-Kliknij_2022

REGULAMIN IMPREZY 


Termin i miejsce 
Bieg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 roku w godzinach 11:00 – 13:00.
Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim (ul. Piłsudskiego)
Zasady biegu
1 – Zadaniem uczestnika testu jest przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut.
2 – Od zawodników nie wymaga się jednak ciągłego biegu –jeśli nie wystarcza sił, mogą maszerować przez część dystansu.
3 – Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą stopera.
4 – Bieg odbędzie się na 400 metrowej bieżni (atestowanej przez PZLA).
5 – Okrążenie bieżni będzie oznakowane co 20 metrów.
6 – Na linii startu/mety ustawiony będzie zegar elektroniczny.
Pamiątkowe upominki
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom z własnym wynikiem ukończenia biegu.
Zasady finansowania
Udział w imprezie jest bezpłatny. Koszty przeprowadzenia imprezy pokryte będą z budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.
Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)
1 – Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek portu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
2 – Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.
3 – Celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy oraz potrzeby własne wynikające z obowiązku realizacji działalności statutowej.
4 – Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
5 – Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze  wynikające z przepisów prawa.
6 – Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, będą przechowywane do czasu żądania usunięcia danych, nie krócej niż 3 (słownie: trzy) lata.
7 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
8 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że Uczestnikowi imprezy przysługuje prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
9 – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych niezgodnie z celem ich przetwarzania.
10 – Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z odpowiednich przepisów prawa i konieczne jest do realizacji zawartej umowy.
11 – Uczestnik imprezy wyraża zgodę na wykorzystywanie zdjęć oraz innych mediów, utrwalonym podczas organizowanej, przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z  działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

Aktualności
05/07/24
13/06/24
Mazur Ełk vs. Granica Kętrzy...
Uwaga! 15 czerwca (sobota) w związku z meczem Mazur Ełk vs. Granica Kętrzyn w godzinach 16:00-19:00 Wstęp na teren stadionu mają tylko kibice, a...
13/06/24
Info dotyczące Parku linowego...
Park linowy wyjątkowo 15 czerwca czynny będzie w godzinach...
Galerie
Galeria ikonka Aqua Fiesta...
Galeria ikonka Kubańczyk...
Galeria ikonka Elk.Tronic...
Galeria ikonka Lotto 3×3 młodzie...
Galeria ikonka Bieg z okazji 25. roczni...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015