Mikołajkowe zawody pływackie - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
ro
Festiwal Roślin 09-03-2024 - 10-03-2024
100_0112 Mikołajkowe zawody pływackie

Pliki do pobrania :Z

ZAPROSZENIE : pobierz


Udział bezpłatny.

Impreza finansowana z budżetu Miasta Ełku.

Komunikat organizacyjny
MIKOŁAJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE

1. Organizator:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

2. Współorganizatorzy:
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku
– Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku
– Ełckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „WODNIK”
– Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „FALA”

3. Termin i miejsce zawodów:
– Park Wodny MOSiR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29

10 grudnia 2022r. godz. 10:30

4. Uczestnictwo:
W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych:
Rocznik:
• 2013 – (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,)
• 2014 – (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,)
• 2015 i młodsi (50m st. dowolny, 50m st. grzbietowy, 50 m st. klasyczny,)

5. Dane techniczne:
– długość pływalni 25m, 5 torów
– temperatura wody 27ºC
– pomiar czasu ręczny

6. Zgłoszenia zawodników:
Zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną w ENTRY EDYTORZE:
Na adres d.jezewski@mosir.elk.pl do dnia 8-12-2022.
Zaproszenie do pobrania z www.mosir.elk.pl
• Uczestnicy zawodów pływackich organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl oraz na www.facebook.com/mosirelk

7. Program zawodów:
10:05 – rozgrzewka
10:25 – uroczyste otwarcie
10:30 – rozpoczęcie zawodów

Lp. Kobiety                                                       Lp. Mężczyźni
1. 50 m st. grzbietowym                                  2. 50 m st. grzbietowym
3. 50 m st. dowolnym                                     4. 50 m st. dowolnym
5. 50 m st. klasyczny                                       6. 50 m st. klasyczny

8. Przepisy techniczno-organizacyjne:

– zawodnik ma prawo startu w max. dwóch konkurencjach,
– udział w zawodach jest bezpłatny,
– zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP,
– zawody zostaną rozegrane seriami na czas, serie zostaną utworzone na podstawie czasów wpisanych w zgłoszeniach
– w dniu zawodów zmian w liście startowej nie dokonujemy,
– uczestnicy muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodzie na uczestnictwo w zawodach,

9. Nagrody:

• Zawodnicy otrzymają dyplomy oraz medale – trzy pierwsze osoby w danej konkurencji w poszczególnej kat. wiekowej.
• Wszyscy zawodnicy otrzymują słodycze.

Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek portu i Rekreacji w Ełku z siedzibą:
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.
3.Celem przetwarzania danych jest umieszczenie informacji o organizowanym wydarzeniu na stronie internetowej www.mosir.elk.pl oraz innych nośnikach, np. na plakatach.
4.Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
5.Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa.
6.Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, będą przechowywane do czasu żądania usunięcia danych.
7.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że uczestnikowi imprezy przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
8.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że uczestnikowi imprezy przysługuje prawo cofnięcia zgodny na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
9.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że uczestnikowi imprezy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych niezgodnie z celem ich przetwarzania.
10.Udział w wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą uczestnika imprezy na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku w celu wskazanym w pkt 3.
11.Udział w wydarzeniu jest równoznaczny ze zgodą uczestnika imprezy na wykorzystywanie zdjęć oraz innych mediów ze swoim wizerunkiem, utrwalonym podczas organizowanej imprezy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

Aktualności
05/01/24
Półkolonie zimowe...
Witamy na stronie poświęconej wypoczynkowi zimowemu organizowanemu przez MOSiR Ełk. Szczegóły oferty zawarte są w regulaminie, do przeczytania...
30/11/23
HARMONOGRAM PRACY OBIEKTÓW MO...
24, 25.12.2023 NIEDZIELA/PONIEDZIAŁEK WSZYSTKIE OBIEKTY ZAMKNIĘTE 26.12.2023 WTOREK PARK WODNY 14:00-22:00 HALA SPORTOWA 12:00-20.00 KORTY NA PARKOWEJ...
06/11/23
11 listopada...
Informujemy, że 11 listopada wszystkie obiekty Mosir pracują wg harmonogramu świątecznego.   PARK WODNY PRACUJE W...
Galerie
Galeria ikonka Kąpiel dla odważnych...
Galeria ikonka Policz się z cukrzycą/...
Galeria ikonka Ełcka Zmarzlina 2 z 2...
Galeria ikonka Ełcka Zmarzlina 1 z 2...
Galeria ikonka III Mistrzostwa Mazur w ...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015