Otwarte Zawody Pływackie- edycja wiosenna - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
Copy of Kopia PLAKATY CFSA (7)
21-06-2024
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
Copy of Kopia PLAKATY CFSA (7)
21-06-2024
1
LOTTO 3×3 QUEST 06-07-2024 - 07-07-2024
wiosna Otwarte Zawody Pływackie- edycja wiosenna

Oświadczenie – Wiosna
ZAPROSZENIE : pobierz
PROGRAM Entry Edytor: pobierz
INSTRUKCJA do programu Entry Edytor: pobierz
WYNIKI ONLINE (aktualizacja w dniu zawodów): sprawdź
WYNIKI: 2023-03-18-wyniki

 


Komunikat organizacyjny
OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE – WIOSNA

 1. Organizator:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

2. Współorganizator:

– Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „FALA”
– Ełckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „WODNIK”
– Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

3. Terminy i miejsce zawodów:

– Park Wodny MOSiR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29
18.03.2023r. (sobota) – startowe 15 zł/osoby

4. Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych:

KATEGORIE WIEKOWE

– 2013 i młodsi (10 lat i młodsi) Kobiety i Mężczyźni
– 2012 (11 lat ) K i M
– 2011 (12 lat ) K i M
– 2010 ( 13 lat) K i M
– 2009 (14 lat) K i M
– 2008-2007 (15-16 lat) K i M
– 2006-2004 (17-19 lat) K i M
– 20+ K i M
– 30+ K i M
– 40+ K i M
– 50+ K i M
– 60+ K i M

5. Dane techniczne:

– długość pływalni 25m, 5 torów
– temperatura wody 27ºC
– pomiar czasu ręczny

 6. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną w ENTRY EDYTORZE:
Na adres d.jezewski@mosir.elk.pl do dnia 15-03-2023r. (środa)
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 15 marca 2023 r. – jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w trakcie zawodów – dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.
Zaproszenie do pobrania z www.mosir.elk.com.pl
Opłata startowa wynosi 15 zł za zawodnika i naliczana jest na podstawie zgłoszenia.

7. Konkurencje i program zawodów:

10:05 – rozgrzewka
10:25 – uroczyste otwarcie

Lp.
Kobiety
Lp.
Mężczyźni
1
50m st. grzbietowy
2
50 m st. grzbietowy
3
50 m st. klasyczny
4
50 m st. klasyczny
5
50m st. dowolny
6
50 m st. dowolny
7
50 m st. motylkowy
8
50 m st. motylkowy

10:30 – rozpoczęcie zawodów
8. Przepisy Otwartych Zawodów Pływackich:

– Wyścigi odbywają się seriami na czas – początek od najwolniejszej serii,  serie zostaną utworzone na podstawie zgłoszonych czasów,
– W zawodach zawodnik może startować 2 razy (tj. w dwóch konkurencjach),
– Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
– W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.

9. Zasady uczestnictwa:

– Uczestnicy zawodów pływackich organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl oraz na www.facebook.com/mosirelk
– Opłata startowa wynosi 15 zł za zawodnika i naliczana jest na podstawie zgłoszenia,
– W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony przez szkołę , klub, stowarzyszenie lub osoba indywidualna,
– Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,
– Zgłoszenia można dokonać indywidualnie,
– Każdy uczestnik zawodów wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl , www.facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

10. Nagrody:

Zawodnicy otrzymują dyplomy i medale za zajęcie miejsca 1-3 w każdej z konkurencji.

11. Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)


– Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek portu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
– Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.
– Celem przetwarzania danych jest rejestracja uczestników zawodów ligi pływackiej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, sporządzenie klasyfikacji uczestników zawodów po każdej rundzie oraz na koniec cyklu, wykonanie dokumentacji fotograficznej z zawodów w celu promocji wydarzenia oraz umieszczenie ww. na stronie internetowej www.mosir.elk.pl.
– Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
– Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku, w ramach zawartych umów lub organowi nadzorującemu pracę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku (Urząd Miasta Ełku), z zastrzeżeniem stosowania ww. rozporządzenia przez te podmioty.
– Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, będą przechowywane przez okres dwóch lat.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
– momencie.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana niezgodnie z celem ich przetwarzania.
– Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z regulaminu imprezy i konieczne jest do rejestracji uczestnika w celu wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.
– Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29 w celu rejestracji uczestników zawodów ligi pływackiej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, sporządzenia klasyfikacji uczestników zawodów oraz umieszczenia ww. na stronie internetowej www.mosir.elk.pl.
– Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz innych mediów z wizerunkiem uczestnika zawodów, utrwalonym podczas organizowanej imprezy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z  działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

FSF

Aktualności
13/06/24
Mazur Ełk vs. Granica Kętrzy...
Uwaga! 15 czerwca (sobota) w związku z meczem Mazur Ełk vs. Granica Kętrzyn w godzinach 16:00-19:00 Wstęp na teren stadionu mają tylko kibice, a...
13/06/24
Info dotyczące Parku linowego...
Park linowy wyjątkowo 15 czerwca czynny będzie w godzinach...
07/06/24
Galerie
Galeria ikonka Bieg z okazji 25. roczni...
Galeria ikonka Dzień dziecka...
Galeria ikonka Zawody pływackie z okaz...
Galeria ikonka Zorientuj się-runda 1....
Galeria ikonka Bieg kobiet...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015