Otwarte Zawody Pływackie- edycja wiosenna - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
jeden s
Jeden ślad...
22-04-2023
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
jeden s
Jeden ślad 22-04-2023
004_4925cooper
Test Coopera 22-04-2023
2rss
Hunt Run 07-07-2023 - 09-01-2023
wiosna Otwarte Zawody Pływackie- edycja wiosenna

Oświadczenie – Wiosna
ZAPROSZENIE : pobierz
PROGRAM Entry Edytor: pobierz
INSTRUKCJA do programu Entry Edytor: pobierz
WYNIKI ONLINE (aktualizacja w dniu zawodów): sprawdź
WYNIKI: 2023-03-18-wyniki

 


Komunikat organizacyjny
OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE – WIOSNA

 1. Organizator:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

2. Współorganizator:

– Ełckie Stowarzyszenie Pływackie „FALA”
– Ełckie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „WODNIK”
– Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku
– Szkoła Podstawowa nr 4 w Ełku

3. Terminy i miejsce zawodów:

– Park Wodny MOSiR w Ełku przy ul. Piłsudskiego 29
18.03.2023r. (sobota) – startowe 15 zł/osoby

4. Uczestnictwo:

W zawodach biorą udział zawodnicy w kategoriach wiekowych:

KATEGORIE WIEKOWE

– 2013 i młodsi (10 lat i młodsi) Kobiety i Mężczyźni
– 2012 (11 lat ) K i M
– 2011 (12 lat ) K i M
– 2010 ( 13 lat) K i M
– 2009 (14 lat) K i M
– 2008-2007 (15-16 lat) K i M
– 2006-2004 (17-19 lat) K i M
– 20+ K i M
– 30+ K i M
– 40+ K i M
– 50+ K i M
– 60+ K i M

5. Dane techniczne:

– długość pływalni 25m, 5 torów
– temperatura wody 27ºC
– pomiar czasu ręczny

 6. Zgłoszenia zawodników:

Zgłoszenia kierować pocztą elektroniczną w ENTRY EDYTORZE:
Na adres d.jezewski@mosir.elk.pl do dnia 15-03-2023r. (środa)
Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 dnia 15 marca 2023 r. – jest to ostateczny termin zgłoszeń zawodników. W zawodach mogą uczestniczyć, w poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń w trakcie zawodów – dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika tego samego klubu.
Zaproszenie do pobrania z www.mosir.elk.com.pl
Opłata startowa wynosi 15 zł za zawodnika i naliczana jest na podstawie zgłoszenia.

7. Konkurencje i program zawodów:

10:05 – rozgrzewka
10:25 – uroczyste otwarcie

Lp.
Kobiety
Lp.
Mężczyźni
1
50m st. grzbietowy
2
50 m st. grzbietowy
3
50 m st. klasyczny
4
50 m st. klasyczny
5
50m st. dowolny
6
50 m st. dowolny
7
50 m st. motylkowy
8
50 m st. motylkowy

10:30 – rozpoczęcie zawodów
8. Przepisy Otwartych Zawodów Pływackich:

– Wyścigi odbywają się seriami na czas – początek od najwolniejszej serii,  serie zostaną utworzone na podstawie zgłoszonych czasów,
– W zawodach zawodnik może startować 2 razy (tj. w dwóch konkurencjach),
– Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP,
– W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje organizator zawodów.

9. Zasady uczestnictwa:

– Uczestnicy zawodów pływackich organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl oraz na www.facebook.com/mosirelk
– Opłata startowa wynosi 15 zł za zawodnika i naliczana jest na podstawie zgłoszenia,
– W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony przez szkołę , klub, stowarzyszenie lub osoba indywidualna,
– Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać do wglądu organizatorów aktualne badanie lekarskie lub oświadczenie rodziców o braku przeciwwskazań i zgodę na uczestnictwo w zawodach,
– Zgłoszenia można dokonać indywidualnie,
– Każdy uczestnik zawodów wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy deklaruje, iż bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, znając własne możliwości i stan zdrowia. Uczestnik zawodów deklaruje także, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy imprez organizowanych przez MOSiR Ełk wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.mosir.elk.pl , www.facebook.com/mosirelk i plakatach promujących wydarzenia oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

10. Nagrody:

Zawodnicy otrzymują dyplomy i medale za zajęcie miejsca 1-3 w każdej z konkurencji.

11. Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)


– Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek portu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
– Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 87 610 38 38 wew. 36, adres e-mail ochronadanych@mosir.elk.pl.
– Celem przetwarzania danych jest rejestracja uczestników zawodów ligi pływackiej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, sporządzenie klasyfikacji uczestników zawodów po każdej rundzie oraz na koniec cyklu, wykonanie dokumentacji fotograficznej z zawodów w celu promocji wydarzenia oraz umieszczenie ww. na stronie internetowej www.mosir.elk.pl.
– Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
– Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku, w ramach zawartych umów lub organowi nadzorującemu pracę Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku (Urząd Miasta Ełku), z zastrzeżeniem stosowania ww. rozporządzenia przez te podmioty.
– Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, w celu wskazanym w pkt 3, będą przechowywane przez okres dwóch lat.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
– momencie.
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku informuje, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana niezgodnie z celem ich przetwarzania.
– Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z regulaminu imprezy i konieczne jest do rejestracji uczestnika w celu wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu.
– Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29 w celu rejestracji uczestników zawodów ligi pływackiej organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, sporządzenia klasyfikacji uczestników zawodów oraz umieszczenia ww. na stronie internetowej www.mosir.elk.pl.
– Udział w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz innych mediów z wizerunkiem uczestnika zawodów, utrwalonym podczas organizowanej imprezy przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych mediów, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z  działalnością prowadzoną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

FSF

Aktualności
21/03/23
Praca obiektów MOSiR Ełk w W...
Park wodny Sobota-czynne 10:00-22:00 Niedziela-nieczynne Poniedziałek-czynne 14:00-22:00   Stadion miejski Sobota-czynne...
14/03/23
Zostań najlepszym pływakiem ...
18 marca 2023 Park Wodny Mosir Ełk stanie się wspaniałą areną zmagań sportowych. Dwanaście kategorii wiekowych, cztery style pływackie i niezapomniane...
10/01/23
Harmonogram pracy obiektów Mo...
PARK WODNY PONIEDZIAŁEK-NIEDZIELA 10:00-22:00 AQUAFITNESS W PARKU WODNYM -ODWOŁANE ZAJĘCIA ELI KOZŁOWSKIEJ PLAK SUCHY FITNESS, AQUAFITNESS B....
Galerie
Galeria ikonka Turniej piłki siatkowej...
Galeria ikonka Zawody pływackie....
Galeria ikonka TROPEM WILCZYM 2023...
Galeria ikonka Kąpiel dla odważnych 2...
Galeria ikonka Ełcka Zmarzlina 2023 st...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015