Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku


 FORMULARZ ZGŁOSZNIOWY

X STREETBALL - EŁK 2018
 
wszystkie pola należy poprawnie wypełnić
osoby niepełnoletnie pisemna zgoda rodziców
   
 DANE KONTAKTOWE DRUŻYNY
nazwa drużyny
telefon kontaktowy (kapitana drużyny)
adres e-mail (kapitana drużyny)
miasto
 
 
DANE OSOBOWE ZAWODNIKÓW
ZAWODNIK 1
Imię i nazwisko
data urodzenia (dd/mm/rrrr)    
płeć   mężczyzna kobieta
rozmiar koszulki zawodnika
 
ZAWODNIK 2
Imię i nazwisko
data urodzenia (dd/mm/rrrr)    
płeć  mężczyzna kobieta
rozmiar koszulki zawodnika
 
ZAWODNIK 3
Imię i nazwisko
data urodzenia (dd/mm/rrrr)    
płeć  mężczyzna kobieta
rozmiar koszulki zawodnika
 
ZAWODNIK 4
Imię i nazwisko
data urodzenia (dd/mm/rrrr)    
płeć  mężczyzna kobieta 
rozmiar koszulki zawodnika