Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
regulamin zgłoszenie online lista zgłoszonych


R e g u l a m i n

„Ełcki Maraton Pieszy - Ełcka Zmarzlina"

dystans 100, 50, 15 km

termin 06-07.01.2017. 1. ORGANIZATOR
  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.
   
 2. WSPÓŁORGANIZATORZY
  • Urząd Miasta w Ełku
  • Starostwo Powiatowe w Ełku
  • Gmina Stare Juchy
  • Jednostka Strzelecka 1007 Ełk im. płk Mariana Sołtysiaka ps. "Barabasz” 
   
 3. PATRONAT HONOROWY
  • Prezydent Miasta Ełku – Pan Tomasz Andrukiewicz
   
 4. KOMITET ORGANIZACYJNY
  Kierownik Maratonu – Ireneusz Dzienisiewicz
  Budowniczy trasy, sędzia główny- Wiesław Rusak - rusak@fantex.pl
   
 5. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU
  Maraton odbędzie się w dniu 06-07.01.2017 r.
   
  06.01.2017 (piątek)
  • godz. 16:00 - 23:00 - rejestracja zawodników w biurze maratonu
  • godz. 19:45 - odprawa techniczna dla dystansu 100 km – stołówka w internacie biura zawodów 
  • godz. 20:00 – wyjście na miejsce startu honorowego – stadion miejski w Ełku 
  • godz. 20:15 – start honorowy – stadion miejski w Ełku
  • godz. 20:30 – wyjazd autokarami organizatora na miejsce startu ostrego
  • godz. 21:00 – start ostry na dystansie 100 km
   
  07.01.2017 (sobota)
  • godz. 06:00 - 07:45 - rejestracja zawodników na dystansie: 50 i 15 km w biurze zawodów
  • godz. 07:45 - odprawa techniczna dla dystansów 50 i 15 km – stołówka w internacie biura zawodów 
  • godz. 08:00 - wyjście z bazy na start honorowy – stadion miejski w Ełku
  • godz. 08:15 - uroczyste otwarcie i start honorowy dla obu dystansów oraz start ostry dla dystansu 15 km – stadion miejski w Ełku
  • godz. 08:30 - wyjazd autokarami organizatora na miejsce startu ostrego
  • godz. 09:00 - start ostry, trasa 50 km
  • godz. 14:30 - zamknięcie mety dla dystansu 15 km
  • godz. 21:00 - zamknięcie mety dla dystansu 100 i 50 km
  • godz. 21:00 - rozpoczęcie uroczystego zakończenia, biesiada dla uczestników, organizatorów i zaproszonych gości
   
  08.01.2017 (niedziela)
  • godz. 12:00 - opuszczenie bazy maratonu

  UCZESTNICY EŁCKIEJ ZMARZLINY OTRZYMUJĄ JEDNORAZOWY BILET WSTĘPU DO PARKU WODNEGO - MOŻLIWY DO WYKORZYSTANIA 7 LUB 8 STYCZNIA 2017r. 
   
 6. BAZA MARATONU
  Bursa Szkolna Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku ul. Kajki 4.
  Na terenie bazy, biuro zawodów, noclegi, parking dla samochodów, odprawa techniczna, zakończenie imprezy wraz z biesiadą, meta.
   
 7. CEL MARATONU
  • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej
  • prezentacja walorów krajoznawczych Powiatu i Miasta Ełku
  • propagowanie turystyki pieszej i aktywnego wypoczynku
   
 8. TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
  1. "Maraton Pieszy na Orientację-Ełcka Zmarzlina" to impreza turystyczno-sportowa na  orientację. Start na terenie Powiatu Ełckiego, meta na terenie miasta Ełk.
  2. Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach 100, 50 i 15 km.
  3. Uczestników obowiązują limity czasowe na pokonanie dystansów: 100 km 28-godzin, 50 km 14 –godzin, 15 km 6 godzin.
  4. Zawodnicy mogą iść samodzielnie lub w grupach.
  5. Uczestnicy maratonu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać muszą samodzielnie wrócić do bazy maratonu, organizator nie zapewnia transportu.
  6. Trasa maratonu wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce pieszej.
  7. Zawodnicy otrzymają zafoliowaną, kolorową kserokopię mapy topograficznej w skali 1:50 000, 1:25 000 i 1:10 000 dla dystansu 100 km, 1:25 000 i 1:10 000 dla dystansu 50 km i 1:10 000 dla dystansu 15 km..
  8. Obowiązuje kategoryczny zakaz przechodzenia po zamarzniętych jeziorach, stawach czy rzekach.
  9. Podczas pokonywania trasy zawodów na drogach publicznych uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich przepisów ruchu drogowego.
   
 9. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
  Maraton przeznaczony jest dla amatorów turystyki pieszej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowych marszów. Młodzież powyżej 16 roku życia może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie oraz zaświadczenia od lekarza dopuszczającego do startu w maratonie. Obowiązkowe wyposażenie: latarka lub czołówka z zapasowymi bateriami,elementy odblaskowe na ubraniu, śpiwór lub termoizolacyjny koc ratunkowy (folia NRC), kompas, telefon komórkowy, apteczka. Zaleca się posiadanie nieprzemakalnego etui na telefon oraz chemicznych ogrzewaczy.
   
 10. NAGRODY
  Przewidujemy nagrody rzeczowe dla uczestników na dystansie 100 i 50 km w zależności od budżetu będzie to np. drobny sprzęt elektroniczny. Dla wszystkich uczestników  przewidujemy medale okolicznościowe wykonane specjalnie na tę imprezę.
   
 11. OPŁATY I ZGŁOSZENIA
  Opłata dla dystansów 50 i 100 km:
  • 50 zł bez noclegu
  • 100 zł z noclegiem w internacie z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę
  • 60 zł hala sportowa (własne karimaty i śpiwory).
  • start na 15 km bezpłatny dla wszystkich, 50 zł - opłata dla tych, którzy chcą uczestniczyć w biesiadzie.
  Jest możliwość przyjazdu z osobami towarzyszącymi, szczegóły należy uzgodnić z Wiesławem Rusakiem pod
  tel. 601 891 616
   
  Zapewniamy:
  • noclegi od piątku do niedzieli w internacie szkolnym, pościel uczestnik otrzymuje w recepcji a przed opuszczeniem bazy zdaje pościel
  • zafoliowaną mapę trasy wraz z jej opisem
  • okolicznościowe medale dla wszystkich uczestników
  • nagrody rzeczowe dla dystansów 100 i 50 km
  • możliwość bezpłatnego korzystania z wszelkich atrakcji na pływalni w sobotę i niedzielę dla uczestników
  • bezpłatny parking na terenie bazy
   
  UWAGA
  Posiadamy 166 miejsc w internacie.
   
  Opłata płatna na konto:
  Wiesław Rusak
  ul. Bociania 4
  19-300 Chruściele
  BANK PKO BP S.A. ODDZIAŁ w Ełku
  nr konta: 78 1020 4724 0000 3302 0103 4586
  w tytule wpisać "opłata biesiady"
   
  ZGŁOSZENIA wyłącznie przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej maratonu.
  Opłatę należy wpłacić do dnia 30.12.2016, do tego terminu przy rezygnacji zwracamy opłatę, po tym terminie opłaty nie zwracamy.
   
 12. FORMA I KATEGORIE STARTOWE
  Maraton pieszy - start indywidualny, klasyfikacja z podziałem na kobiety i mężczyzn. Dystanse 100 i 50 km. będą naliczane do PP w PMnO. Uczestnicy, którzy dotrą do mety w wyznaczonym limicie czasu otrzymają punkty do klasyfikacji Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

   
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • maraton odbędzie się bez względu na pogodę, w przypadku bardzo złych warunków pogodowych limity czasowe zostaną zwiększone, do 28 i 14 godzin
  • zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie, obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich,
  • zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w napotkanych po drodze sklepach,
  • obowiązuje zakaz korzystania z jakichkolwiek środków; transportu podczas pokonywania trasy, stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
  • uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 30.12.2016 lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do zwrotu opłaty startowej i świadczeń,
  • zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
  • za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
  • ewentualne protesty można składać w formie ustnej, pisemnej bądź elektronicznej w terminie do 3 dni od ogłoszenia wyników wstępnych,
  • wyniki oficjalne maratonu pojawią się po rozpatrzeniu ewentualnych protestów do dnia 12.01.2017 r.
   
 14. INFORMACJE DODATKOWE
  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Wiesława Rusaka
  tel. 601 891 616 lub rusak@fantex.pl