Bieg uliczny 5-10-15 - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
poprawiony 5-10 Bieg uliczny 5-10-15

Impreza finansowana z budżetu Miasta Ełku.

Województwo Warmińsko-Mazurskie jest Partnerem Przedsięwzięcia.

KOMA Sp. z o.o. Sp.k jest  partnerem  wydarzenia.

Firma Budimex jest partnerem wydarzenia.

Zapisy:

https://competitions.timekeeper.pl/bieg-5-10-15


Regulamin Biegu 5-10-15

 PATRONAT I ORGANIZATORZY

 1. Organizatorem Biegu 5-10-15 są:
  • -Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
  • -Pod patronatem Prezydenta Miasta Ełku i Rada Miasta Ełku
  • -Warmińsko – Mazurski Urząd Marszałkowski
  • -Internet: www.mosir.elk.pl, e-mail: mosir@mosir.elk.pl

TERMIN I MIEJSCE

 1. -Bieg 5-10-15 odbędzie się 28 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w Ełku.
 2. -Start i meta wyznaczone zostały przy Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
 3. -Długość trasy wynosi 5, 10 i 15 km.
 4. -Trasa tworzy zamkniętą pętlę i biegnie promenadą nad jeziorem Ełckim, ul. Zamkową (asfalt – 20 %, kostka – 80%). Pętla ma długość 5 kilometrów. Zawodnicy biegnący na 5 km pokonują pętlę 1 raz, zawodnicy biegnący na 10 km pokonują pętlę 2 razy, a zawodnicy biegnący na 15 km pokonują pętlę 3 razy.
 5. -Trasa będzie posiadała oznaczone wszystkie kilometry: od 1 do 15.
 6. -Na trasie będą znajdowały się punkty odżywiania.

BIURO ZAWODÓW
-W dniu 28 sierpnia Biuro Zawodów Biegu 5-10-15 będzie się znajdowało w Centrum Edukacji Ekologicznej, przy ul. Parkowej 12 – w okolicach Plaży Miejskiej w Ełku.

PROGRAM ZAWODÓW

 1. 8:00 – 10:15 – przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie numerów startowych,
 2. 11:00 – uroczyste otwarcie biegu
 3. 11:00 – start biegu na wszystkich dystansach
 4. 12:00 – piknik
 5. 12:45 – uroczyste zakończenie biegu (wręczenie nagród)

UCZESTNICTWO

 1. -W Biegu 5-10-15 mogą wziąć udział osoby, które do dnia 27 sierpnia 2022 r. ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po uzyskaniu pisemnej zgody opiekuna prawnego.
 2. -W czasie rejestracji, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
 3. -Warunkiem startu w Biegu 5-10-15 jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki do dnia 28 sierpnia 2022 r. do godz. 10:15 poprzez:
  • -wysłanie do dnia 24 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00 prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego on-line
  • -wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Zawodów w dniu 28 sierpnia 2022 oraz:
  • -podpisanie własnoręcznie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu
  • -wniesienie właściwej opłaty startowej. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Brak opłaty powoduje wykreślenie z listy startowej.
  • -Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty wynosi:
  • -40 zł – do 10 sierpnia 2022 r.
  • -50 zł – od 11 do 29 sierpnia 2022 r.
 4. -Weryfikacja zawodników, wydawanie pakietów i numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów, które będzie znajdowało się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku przy ul. Parkowej 12.
 5. -Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 6. -Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione poza szatnią lub wyznaczonym miejscem.
 7. -Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa na trasie biegu.
 8. -Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek dostosowania się do przepisów ruchu drogowego i zachowania wszelkich środków ostrożności – pokonując trasę po drogach miejskich korzystają z wyznaczonej specjalnie w tym celu części jezdni – w miejscu gdzie droga jest wyłączona z ruchu tylko częściowo, zachowują szczególną ostrożność trzymając się prawej strony drogi nie wybiegają na stronę lewą – bezwzględnie wykonują wszystkie polecenia wydawane przez policję oraz służby porządkowe, które koordynują i zabezpieczają trasę zawodów – zawodnicy podczas biegu stosują zasadę Fair Play.
 9. -Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie Biegu i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2 godzin. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 12:45 są zobowiązani do przerwania biegu i dojechania do mety pojazdem z napisem „Koniec Biegu”. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi za to odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.
 10. -Do wyboru są dystanse – 5 km, 10 km i 15 km. Zawodnicy sami decydują na jaki dystans biegną.
 11. -Start na wszystkich dystansach jest wspólny.
 12. -Limit uczestników wynosi 200 osób.

SZATNIA I PRZECHOWALNIA

 1. -Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 28 sierpnia 2022 będzie znajdowała w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku przy ul. Parkowej 12.
 2. -Szatnia i przechowalnia będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez organizatora przy weryfikacji). Szatnia i przechowalnia będzie czynna od godz. 8:00 do godz. 13:00. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.

KLASYFIKACJA
W  Biegu 5-10-15 prowadzone będą następujące klasyfikacje:

NAGRODY

 1. -Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.
 2. -Zwycięzcy w klasyfikacjach generalnych (pozycje 1-3) otrzymają puchary, nagrody rzeczowe od sponsorów biegu.
 3. -Po zakończeniu biegu odbędzie się losowanie drobnych nagród wśród wszystkich uczestników.

ŻYWIENIE
Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają napoje oraz posiłek regeneracyjny.

FINANSOWANIE
Koszty organizacji Biegu 5-10-15 pokrywają:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. -Wszyscy uczestnicy biorą udział w Biegu 5-10-15 startują na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 2. -Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
 3. -Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszego regulaminu rozpatrywać będzie zespół odwoławczy powołany przez organizatora zawodów.

 

Aktualności
08/09/22
Narodowy Dzień Sportu w Ełku...
Narodowy Dzień Sportu w Ełku   Grali na podwórku, byli zachęcani przez rodziców lub przyjaciół, próbowali różnych dyscyplin, zanim znaleźli...
28/08/22
5-10-15 za nami!...
Wyniki: KLIK Impreza finansowana z budżetu Miasta Ełku. Województwo Warmińsko-Mazurskie jest Partnerem Przedsięwzięcia. KOMA Sp. z o.o....
25/08/22
Od 1 września zmienią się g...
Od  września zmienią się godziny pracy obiektów MOSiR Ełk: PARK WODNY od poniedziałku do piątku 6:00-22:00, weekendy i święta 10:00-22:00 HALA...
Galerie
Galeria ikonka Zorientuj się na Ełk, ...
Galeria ikonka Bieg 5-10-15...
Galeria ikonka Hunt Run dzień 2...
Galeria ikonka HUNT RUN dzień 1...
Galeria ikonka Gwiazda Mazur-zdjęcia Z...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015