Ełczanie ruszcie Cooper! - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
004_9668cooper Ełczanie ruszcie Cooper!

Regulamin-Biegu-Ełczanie-ruszcie-cooper-2024

Oświadczenie Test Cooper

Zapisy ONLINE – ZAKOŃCZONE

Lista zapisanych


Bieg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024 roku w godzinach 10:00 – 12:00.

Start i meta zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim (ul. Piłsudskiego)

Uczestnictwo

W biegu udział biorą wszystkie osoby, które w dniu imprezy będą miały ukończone 8 lat.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań
do udziału w biegu lub złożenie podpisanego własnoręcznie oświadczenia.

Do udziału w biegu dopuszcza się osoby niepełnoletnie pod warunkiem sprawowania nad nimi opieki podczas trwania całej imprezy przez prawnych opiekunów. Udział nieletniego poprzedzony musi być złożeniem przez jego rodzica (opiekuna prawnego) pisemnego oświadczenia.

Podpisanie oświadczenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zasady zgłoszenia

  1. Zgłoszenia można dokonać poprzez zapisy elektroniczne na stronie mosir.elk.pl
  2. Zgłoszenia dokonać będzie można również w dniu rozgrywania biegu w godzinach 09:00 – 11:00 (20 kwietnia r.) w biurze zlokalizowanym na Stadionie Miejskim w Ełku.
  3. Zawodnicy będą startowali w następujących godzinach
  4. a) 10:00 – limit 15 uczestników
  5. b) 10:30 – limit 15 uczestników
  6. c) 11:00 – limit 15 uczestników
  7. d) 11:30 – limit 15 uczestników

Zasady biegu

Zadaniem uczestnika testu jest przebiegnięcie jak najdłuższego dystansu w ciągu 12 minut.

Od zawodników nie wymaga się jednak ciągłego biegu –jeśli nie wystarcza sił, mogą maszerować przez część dystansu.

Pomiar czasu i ustalenie kolejności na mecie będzie dokonywane za pomocą stopera.

Bieg odbędzie się na 400 metrowej bieżni (atestowanej przez PZLA).

Okrążenie bieżni będzie oznakowane co 20 metrów.

Na linii startu/mety ustawiony będzie zegar elektroniczny.

Pamiątkowe upominki

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom z własnym wynikiem ukończenia biegu.

Zasady finansowania

Udział w imprezie jest bezpłatny. Koszty przeprowadzenia imprezy pokryte będą z budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku.

Program zawodów

09:00 – 11.00 – zapisy w biurze zawodów

10.00 – 11:30 – start serii biegowych

12.00 – zakończenie imprezy

Postanowienia końcowe

Za wypadki zaistniałe na trasie biegu z winy zawodników lub osób towarzyszących oraz za rzeczy pozostawione bez opieki organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

W sprawach spornych dotyczących biegu decyduje sędzia główny zawodów.

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

Organizator nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych.

Uczestnicy biegu objęci, są opieka medyczną podczas trwania całej imprezy.

Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania zasad higieny wprowadzonych ze względu na stan epidemii.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.

W razie większej liczby zainteresowanych Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości serii biegowych?

Aktualności
16/05/24
Praca obiektów w Boże Ciało...
CZYNNE: HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA, W TYM SIŁOWNIA I SAUNA 12:00-20:00 STADION MIEJSKI 9:00-21:00 KORTY TENISOWE NA PARKOWEJ 9:00- 21:00 W razie pytań-...
29/04/24
Półkolonie 2024 w Parku wodn...
Półkolonie w Parku wodnym! Zapisy – kasa Parku wodnego (do 10 czerwca 2024, potem jest przerwa techniczna-obiekt będzie nieczynny), prosimy o...
17/04/24
Rozpoczęcie sezonu w Parku li...
Park linowy rozpocznie pracę 1 maja i będzie pracował 2, 3, 4, 5 maja, a następnie w systemie: piątek, sobota, niedziela...
Galerie
Galeria ikonka Zorientuj się-runda 1....
Galeria ikonka Bieg kobiet...
Galeria ikonka Mistrzostwa Polski skute...
Galeria ikonka Test Coopera i Judo Cup...
Galeria ikonka Turniej siatkówki męż...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015