Maraton kajakowy - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
Copy of PLAKATY CFSA
Joga na plaży w sierpniu. 02-08-2024 - 30-08-2024
004_1796aqua_KAJ Maraton kajakowy

 

MARATON KAJAKOWY – ZAPISY ONLINE zamknięte: JEDYNKI KAJAKOWE , DWÓJKI KAJAKOWE 

Zapisu można będzie dokonać również w dniu imprezy.

Opłaty na miejscu-tylko gotówka, odliczona kwota 50 zł.

 

Kajaki dwójki
Lp. Imię i nazwisko Miasto Opłata
1. Sylwester Zdunek Ełk 20
Igor Zdunek
2. Karol Senda Super Tatusiowie Ełk
Hubert Sobolewski
3. Elżbieta Lipnicka

 

Batalion Zmotoryzowany Wojewodzin Ełk 30
Izabela Piwowarska
4. Robert Samocik Batalion Zmotoryzowany Wojewodzin Ełk 30
Tobiasz Tyszko
5. Emil Walendzik

 

Batalion Zmotoryzowany Wojewodzin 30
Andrzej Malicki
6. KP PSP Grajewo

Daniel Marcinkowski

Ełk
Marcin Mulewski Rybczyzna

 

 

Kajaki jedynki
Lp. Imię, nazwisko Miasto Opłata
1. Marcin Jakubczyk Prostki 20
2. Dariusz Miliszewski Ełk 20
3. Studio Treningu Personalnego Piotr Kułak Ełk
4. Robert Maluchnik Zawady Oleckie 30
5. Rafał Milewski

16 PUŁK SAPERÓW

30
6. Paweł Gregorowicz

Masters Olsztyn

Olsztyn

Regulamin

Mazurskiego Maratonu Kajakowego – Ełk, 14.07.2024 r.

 1. Cel zawodów:
 2. Popularyzacja kajakarstwa na wodach otwartych.
 3. Propagowanie sportu rekreacyjnego i kajakowego.
 4. Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku nad wodą wśród społeczeństwa.
 5. Promocja miasta Ełk pod względem turystycznym.
 6. Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

III. Sponsor:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku.

Urząd Miasta w Ełku.

 1. Termin i miejsce:

Maraton zostanie przeprowadzony dnia 14.07.2024 r. (niedziela) o godz. 12.30 na Jeziorze Ełckim,

NOWA Plaża Miejska ul. Kolbego 13 w Ełku.

 1. Program Maratonu:

Długość trasy wynosi około 5000 metrów kategoria open bez podziału na wiek (2-ki oraz 1-ki).

 1. UCZESTNICTWO
 1. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.07.2024r. (środa) zgodnie z załączonym formularzem
 2. W czasie rejestracji w biurze zawodów, zawodnicy mają obowiązek przedłożenia dowodu tożsamości na żądanie organizatora.
 3. Warunkiem startu w Maratonie Kajakowym jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki poprzez:

https://mosir.elk.pl/ligi/aqua_fiesta_2024/form_1-kaj.php

https://mosir.elk.pl/ligi/aqua_fiesta_2024/form_2-kaj.php

 1. Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 

Nr konta 57 1020 3541 0000 5302 0328 0906 –  rachunek

 

 1. Weryfikacja zawodników, nadawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów przy Kąpielisku w Ełku ul. Kolbego (Plaża Miejska).
 2. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza zawodników na czas zawodów i nie odpowiada za rzeczy pozostawione na plaży.
 3. Przyjęcie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz warunków bezpieczeństwa podczas maratonu.
 4. Zawodnicy startujący w zawodach mają obowiązek podporządkowania się decyzjom Komisji Sędziowskiej i wykonują wszystkie polecenia wydawanych przez służby ratownicze WOPR, które koordynują i zabezpieczają trasę maratonu – zawodnicy podczas maratonu stosują zasadę Fair Play.
 5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przepłynięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie maratonu w regulaminowym czasie 0,5 godzin.
 1. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 lat zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców na formularzu przygotowanym przez organizatora.

VII. Uczestnictwo.

 1. Prawo startu mają wszyscy chętni wypełniający warunki Punktu VI.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo i możliwości techniczne ilość startujących w maratonie jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Zawodnicy startują w 2 osobowych drużynach.

VIII. Zasady finansowania:

Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 

Nr konta 57 1020 3541 0000 5302 0328 0906 –  rachunek

 

Organizatorzy pokrywają koszty związane z organizacją imprezy. Dojazd, przygotowanie

i zakwaterowanie zawodnicy pokrywają we własnym zakresie.

 1. Nagrody

Nagrody rzeczowe dla 3  najlepszych drużyn. (2-ki) oraz 3 najlepszych zawodników (1-ki)

Każdy Zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal.

 1. Postanowienia końcowe:
 2. Za rzeczy osobiste uczestników w razie zaginięcia organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
 3. We wszystkich sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyduje sędzia główny i organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.

XII. Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 

Aktualności
05/07/24
13/06/24
Mazur Ełk vs. Granica Kętrzy...
Uwaga! 15 czerwca (sobota) w związku z meczem Mazur Ełk vs. Granica Kętrzyn w godzinach 16:00-19:00 Wstęp na teren stadionu mają tylko kibice, a...
13/06/24
Info dotyczące Parku linowego...
Park linowy wyjątkowo 15 czerwca czynny będzie w godzinach...
Galerie
Galeria ikonka Aqua Fiesta...
Galeria ikonka Kubańczyk...
Galeria ikonka Elk.Tronic...
Galeria ikonka Lotto 3×3 młodzie...
Galeria ikonka Bieg z okazji 25. roczni...

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl - RODO

Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku – mosir.elk.pl- DEKLARACJA DOSTĘPNOSCI


Prawa autorskie © MOSiR 2015