Zimowy Turniej piłki nożnej halowej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych kobiet. - MOSiR Ełk | MOSiR Ełk BIP FB wolontariat
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
Kontrast:
Kontrast normalny Kontrast
Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji
w Ełku
NAJBLIŻSZE
IMPREZY
SPORT REKREACJA
NAJBLIŻSZE
 IMPREZY
100_9699k Zimowy Turniej piłki nożnej halowej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych kobiet.


Formularz zgłoszeniowy 


REGULAMIN

Turniej piłki nożnej halowej szkół ponadgimnazjalnych i wyższych kobiet.

8 marca 2019 roku

 1. Organizator.

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku

 1. Cel zawodów.

– popularyzacja piłki nożnej wśród kobiet

 1. Termin i miejsce zawodów.

8.03.2019 r. godz.  8.00 Hala Sportowo-Widowiskowa MOSiR przy ul. Św. M. M. Kolbe 11

– zgłoszenie uczestnictwa w turnieju należy złożyć do dnia 4.03.2019 r. w Sekretariacie MOSiR Ełk ul. Piłsudskiego 29 lub d.jezewski@mosir.elk.pl

4.Warunki uczestnictwa.

– drużyna składa się maksymalnie z 12 osób (5 w polu + bramkarz + 6 rezerwowych) – drużynę stanowią uczniowie

jednej szkoły

– szkoła może zgłosić do turnieju maksymalnie 1 drużynę

– zawodnicy nie mogą zmieniać barw drużyny

– obowiązuje strój sportowy, obuwie z płaską podeszwą (zakaz gry w śniegówkach)

– każdy zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna, który odpowiada za osoby niepełnoletnie podczas turnieju

– każda zawodniczka musi posiadać aktualne badania lekarskie w przypadku ich braku odpowiedzialność ponosi  opiekun.

 1. System rozgrywek.

– w zależności od ilości zgłoszeń, o systemie rozgrywek decyduje organizator

 1. Sprawy dyscyplinarne.

-karywgprzepisówPZPN(1min.,żółtakartka-3min,czerwonakartka-5min.wykluczeniezmeczu)

 1. Komisja do spraw dyscypliny.

– Piotr Górski

– Dariusz Jeżewski

 1. Punktacja.

– zwycięstwo- 3 pkt.

– remis- 1 pkt.

– porażka- 0 pkt.

Skrócone przepisy gry

3 minut zawodnik wraca do gry lub w miejsce zawodnika może wejść zawodnik rezerwowy,

5 minut w miejsce zawodnika ukaranego może wejść zawodnik rezerwowy,

Ukarany zawodnik dyskwalifikacją nie ma prawa brać udziału w meczach już do końca danego turnieju oraz zasiadać na ławce rezerwowych.

–    druga kara 3 min. jest równoznaczna z otrzymaniem kary „czerwonej  kartki”.

 1. Ocena wyników.

i drużyny otrzymują po 1 punkcie,

–     przy walkowerze przyznaje się wynik 3:0 dla drużyny, która stawiła się na mecz,

–     przy obustronnym walkowerze żadna z drużyn nie otrzymuje 3 pkt (obu drużynom dopisuje się

0:3 do bilansu bramkowego),

 1. bezpośredni pojedynek,
 2. różnica bramek ze wszystkich spotkań w grupie,
 3. większa ilość bramek zdobytych ze wszystkich spotkań w grupie,

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny, o zajętym miejscu decyduje w kolejności:

 1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
 2. korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
 3. większa ilość zdobytych bramek w spotkaniach tych drużyn,
 4. korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
 5. większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach w grupie,
 6. f) w ostateczności, jeżeli niemożliwe staje się wyłonienie zwycięzcy zarządza się

Interpretacja przepisów jak i regulaminu rozgrywek  należy do organizatora zawodów.

 

 1. Nagrody.

– puchary dla drużyn zajmujących I,II,III miejsce

– MVP turnieju – statuetka

– najlepszy bramkarz -statuetka

– najlepszy strzelec — statuetka (przy równej liczbie bramek, nagrodę otrzymuje zawodnik, której drużyna zajęła wyższą pozycję)

 1. Sprawy końcowe.

– organizator zabezpiecza boisko i piłki

– organizator zabezpiecza sędziów

– organizator zabezpiecza opiekę medyczną

– mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza

-zazaistniałewypadkiniezawinioneprzezorganizatora,organizatornieponosiodpowiedzialności.

– za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada

– w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator

– osobą odpowiedzialną za realizację imprezy jest Menedżer Sportu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełk Dariusz Jeżewski – tel.  87 610 38 38 w. 44.

 1. Oświadczenie dotyczące danych osobowych – informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

 

Aktualności
11/02/19
UWAGA! Grupy aqua Pani Archack...
INFORMUJEMY: GRUPY aqua aerobiku PANI ANNY ARCHACKIEJ – DORF zostaną zawieszone 30 marca 2019 r. Prosimy o przemyślany zakup karnetu. Nie będzie...
11/02/19
Propozycja nowych zajęć w Pa...
Propozycja nowych zajęć w Parku Wodnym. STRONG by Zumba to zajęcia łączące w sobie elementy treningu siłowego i kardio, z wykorzystaniem ciężaru...
17/01/19
Zapisy na imprezy 2019...
  Zanim dokonasz zgłoszenia,  zapoznaj się z zakładką: INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH , gdyż rejestracja online jest...
Galerie
Galeria ikonka ELP, runda 3...
Galeria ikonka ELP runda 2, część 1 ...
Galeria ikonka Ełcka Zmarzlina –...
Galeria ikonka Ełcka Zmarzlina-powroty...
Galeria ikonka Ełcka Zmarzlina –...
Prawa autorskie © MOSiR 2015

Administratorem strony mosir.elk.pl jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku z siedzibą: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 29, 19 – 300 Ełk, tel. 87 610 38 38, adres e-mail mosir@mosir.elk.pl.
Pełną informację dotyczącą RODO uzyskacie Państwo na stronie mosir.elk.pl